Tạo dns directadmin

Article ID: 949
Cập nhật gần nhất: 02 Th08, 2022

Làm cách nào để thêm bản ghi DNS trong DirectAdmin?

1. Đầu tiên, để đăng nhập vào bảng điều khiển DirectAdmin, hãy truy cập, 

https://your-domain.com:2222  hoặc  https: // IP-address: 2222  hoặc  https: // server-hostname: 2222 

2. Điều hướng đến  Trình quản lý tài khoản → DNS Management.

3. Để thêm Bản ghi DNS mới → Kéo xuống cuối trang và thêm bản ghi cần thiết → Add

5. Xin chúc mừng! Bạn đã thêm thành công bản ghi DNS mới trong DirectAdmin.

 6. Xóa bản ghi DNS → Tích bản ghi cần xóa ở cột Select → Delete Select

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 949
Cập nhật gần nhất: 02 Th08, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0