Tên miền .org là gì?

Article ID: 770
Cập nhật gần nhất: 12 Th09, 2021

Tên miền .org là gì?

Tên miền .org được lấy từ từ Tiếng Anh “Organization”, có nghĩa là tổ chức. Đây là một trong những tên miền đầu tiên được tạo ra vào năm 1985, và được điều hành bởi Public Interest Registry từ năm 2003. Tên miền ban đầu được dự định cho các tổ chức sử dụng chẳng hạn như tổ chức phi lợi nhuận, hoặc có thể là có lợi, nhưng quy định này thật sự rất là hạn chế cho mọi người và sau đó cũng được bãi bỏ.

Ngày nay, miền .org được coi là một trong số những miền đáng tin cậy nhất và phổ biến trên Internet được đặt dành riêng cho các thực thể phi thương mại như:

  • Tổ chức phi lợi nhuận
  • Quỹ
  • Viện văn hóa
  • Tổ chức tôn giáo

Ý nghĩa tên miền .org

Tên miền .org phản ánh thước đo về sản phẩm mà bạn sẽ mang đến cho cuộc sống của từng cá nhân mà bạn phục vụ. Tên này có thể giúp bạn:

  • Tạo lòng tin: tên miền .org truyền đạt sự tín nhiệm. Do đây là miền mà mọi người thường liên tưởng đến các tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận.
  • Nâng cao kiến thức: các website .org thường được cho là có chứa nhiều thông tin có giá trị, giúp mọi người hiểu các vấn đề quan trọng.
  • Cải thiện việc gây quỹ: sở hữu trang có phần mở rộng .org được xem là phương án gây quỹ trực tuyến tốt nhất.
  • Đối tượng mục tiêu. Đại đa số người dùng Internet đều liên tưởng miền .org với các tổ chức phi lợi nhuận và mục đích nhân đạo.
Article ID: 770
Cập nhật gần nhất: 12 Th09, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0