Thêm tài khoản quản trị Domain

Article ID: 996
Cập nhật gần nhất: 19 Th07, 2023

Để thêm tài khoản quản trị tên miền anh/chị làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào https://manage.hostvn.net (nếu quên mật khẩu có thể lấy lại tại đây: https://manage.hostvn.net/pwreset.php)

Bước 2: Chọn Quản lý tên miền > Quản lý DNS > Quản lý tài khoản như hình sau:

Bước 3: điền email và mật khẩu quản lý domain => cập nhật: 

Bước 4: truy cập https://dns.hostvn.net/ => đăng nhập bằng tên miền => sau đó nhập tên miền và mật khẩu vừa tạo ở bước trên: 

Bước 5: Bạn đã đăng nhập vào quản trị domain, bây giờ bạn có thể thay đổi các bản ghi:

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 996
Cập nhật gần nhất: 19 Th07, 2023
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
Tags