Tìm hiểu về Certificate trong Https

Article ID: 947
Cập nhật gần nhất: 06 Th07, 2022

HTTPS là viết tắt của từ HyperText Transfer Protocol Secure và chính là giao thức HTTP có sử dụng thêm các chứng chỉ SSL (secure Sockets Layer) giúp mã hóa dữ liệu truyền tải nhằm gia bảo mật giữa Web sever đến các trình duyệt web. Nói cách khác HTTPS là phiên bản HTTP nhưng an toàn hơn, bảo mật hơn.

Vậy làm thế nào để Https an toàn hơn?

 1. Giả sử browser sẽ truy cập 1 trang web https. Ở đây là https://hostvn.net/

 2. Server hay Load Balancer (LB) của hostvn.net sẽ trả về certificate để chứng thực rằng website user đang truy cập là website chính thức. Trong certificate là một public key PK, dùng để mã hóa K

 3. Browser sẽ kiểm chứng certificate (bằng cách chạy thuật toán kiểm tra chữ ký). Quá trình này giúp browser xác định https://hostvn.net/ là thật hay giả.

 4. Sau khi kiểm chứng được certificate, browser sẽ tự sinh ra 1 khóa K. Khóa K sẽ được dùng để mã hóa tất cả các liên lạc giữa browser và hostvn.net sau này. Do quá trình mã hóa các gói tin dùng mã đối xứng, khóa K cần được gửi trở lại hostvn.net vì nếu không có K, server (LB) không thể nào giải mã được gói tin.

 5. Khóa K được gửi trả lại cho hostvn.net. Phía hostvn.net sẽ dùng private key (được bảo vệ) để giải mã gói tin này và qua đó có được thông tin về K.

 6. hostvn.net và browser dùng khóa K để mã hóa toàn bộ dữ liệu liên lạc sau này.!

Certificate là một khối dữ liệu bao gồm rất nhiều thông tin về hostvn.net. Các thông tin này bao gồm:

 • Tên domain
 • Tên công ty sở hữu
 • Thời gian certificate được cấp
 • Thời hạn certificate
 • Public key PK

Làm thế nào browser kiểm chứng được certificate

Bất cứ người nào đứng giữa browser và hostvn.net đều có thể làm giả certificate và public key.

Bằng cách làm giả certificate, người đứng giữa có thể giả dạng hostvn.net.

Bằng cách giả public key, người đứng giữa có thể dùng khóa private của mình để xem thông tin truyển tải giữa 2 bên. Vậy làm thế nào để ngăn chặn cách tấn công này. Cách giải quyết là: CA (Certificate Authority).

CA là gì? Làm gì?

Trong thực tế, để chứng minh một ai đó trình độ đại học, trường đại học nơi người đó học sẽ cấp cho họ một tấm bằng. Do tấm bằng đó có thể bị làm giả, ta cần một đơn vị chứng minh đó là bằng thật.

CA chính là người chứng minh certificate mà hostvn.net cung cấp là thật! CA bán dịch vụ chứng thực đó bằng cách ký chứng minh rằng certificate của hostvn.net là thật

Certificate chứng thực cho hostvn.net sẽ được CA ký bằng khóa bí mật của CA. Khóa này chỉ có CA biết và do vậy việc chữ ký là an toàn. hostvn.net sẽ gửi cho user certificate đã được ký bởi CA cùng với khóa công khai PK2 của khóa bí mật CA dùng để ký certificate.

Browser sẽ tiến hành kiểm tra certificate này như bình thường dùng khóa công khai PK2 của CA.

Đến đây vấn đề chưa thực sự được giải quyết vì, khóa công khai của CA cũng hoàn toàn có thể bị làm giả và do vậy certificate hoàn toàn có thể là giả! Giống như thực tế người chứng minh cho tấm bằng đại học cũng có thể bị làm giả.

Để chắc chắn việc này, ta có thể ký chứng thực certificate do CA ký là thật. Cách làm có thể hoàn toàn tương tự là dùng khóa bí mật nào đó và ký tiếp và đính kèm khóa công khai PK3 với certificate sau khi được ký. Cứ thế ta có một dãy các certificate và khóa công khai mà certificate sau chứng thực cho certificate trước. Do bản chất đệ quy, ta cần điểm dừng là một certificate mà ta hoàn toàn tin tưởng. Đến đây ta có khái niệm root certificate.

Root certificate

Root certificate là certificate mà ta hoàn toàn tin tưởng. Khi có certificate này, ta có thể tin tưởng những certificate mà được chứng thực bởi certificate này là hoàn toàn hợp lệ (giống trong thực tế là cơ quan công chứng!).

Mỗi OS và browser có một danh sách các certificate mà OS và browser đó tin tưởng.

Firefox tin tưởng các certificate có danh sách tại: https://wiki.mozilla.org/CA:IncludedCAs RHEL có danh sách các certificate tin tưởng tại: /etc/pki/tls/certs/

Do root certificate là certificate cuối cùng dùng để chứng thực các certificate trong chuỗi, khóa bí mật của certificate này cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Bất cứ công ty cung cấp dịch vụ CA nào bị tấn công và bị mất khóa bí mật của root certificate đều rất nguy hiểm, bởi vì hackers có thể dùng khóa đó để ký certificate ở bước cuối cùng.

Do browser và OS tin tưởng certificate này nên tất cả certificate, không nhất thiết do CA bị hack cung cấp, đều có thể bị làm giả. Các CA do vậy dùng rất nhiều công sức để bảo vệ thật kín đáo khóa bí mật này. Kinh doanh chứng thực CA là kinh doanh về mặt lòng tin, CA hứa sẽ đảm bảo tốt nhất khóa bí mật của họ và ta trả tiền để họ dùng khóa bí mật của họ ký.

Article ID: 947
Cập nhật gần nhất: 06 Th07, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0