Transfer tên miền
Hướng dẫn chuyển tên miền Việt Nam từ nhà cung cấp khác về HOSTVN
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Tên miền Việt Nam sẽ không được chuyển đổi Nhà đăng ký trong các trường hợp sau: Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm và đang trong quá trình giải quyết tranh...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 74
Hướng dẫn chuyển tên miền quốc tế về quản lý tại HOSTVN
Thủ tục chuyển tên miền (domain transfer) Để chuyển tên miền về HOSTVN, hãy đảm bảo chắc chắn tên miền của bạn đảm bảo các điều kiện sau đây: ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC ĐỂ CHUYỂN TÊN MIỀN Tên miền phải có ít nhất là 60 ngày...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 3887