WHOIS là gì?

Article ID: 126
Cập nhật gần nhất: 09 Th06, 2014

WHOIS thực chất là "who-is", là một hình thức tra cứu thông tin chủ sở hữu tên miền và trả về các kết quả.

NHỮNG THÔNG TIN GÌ SẼ HIỂN THỊ TRONG WHOIS?

Registrar: Nhà quản lý tên miền, thường là các tổ chức, tập đoàn phân phối tên miền theo đuôi tên miền (ví dụ .com .net được quản lý bởi Verisign)
Registrant: Người đăng ký tên miền, ở đây là chủ sở hữu hoặc đứng tên.
Contacts: Thông tin người liên hệ, thường là chủ sở hữu hoặc người hỗ trợ kỹ thuật (Administration Contact) hay người thanh toán (Billing Contact),...
Name servers: Địa chỉ DNS đang trỏ về của tên miền
Domain status: Tình trạng của tên miền (xem thêm Tình trạng của tên miền .COM/.NET)
Registration date: Ngày đăng ký tên miền
Expiry date: Ngày hết hạn
Updated date: Lần cập nhật/chỉnh sửa mới nhất

Xem thêm: Dịch vụ Ẩn thông tin tên miền, Tra cứu WHOIS của tên miềnTra cứu DNS của tên miền,

Article ID: 126
Cập nhật gần nhất: 09 Th06, 2014
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 5185
Tags