WHOIS là gì?

Article ID: 126
Cập nhật gần nhất: 09 Th06, 2014

WHOIS thực chất là "who-is", là một hình thức tra cứu thông tin chủ sở hữu tên miền và trả về các kết quả.

NHỮNG THÔNG TIN GÌ SẼ HIỂN THỊ TRONG WHOIS?

Registrar: Nhà quản lý tên miền, thường là các tổ chức, tập đoàn phân phối tên miền theo đuôi tên miền (ví dụ .com .net được quản lý bởi Verisign)
Registrant: Người đăng ký tên miền, ở đây là chủ sở hữu hoặc đứng tên.
Contacts: Thông tin người liên hệ, thường là chủ sở hữu hoặc người hỗ trợ kỹ thuật (Administration Contact) hay người thanh toán (Billing Contact),...
Name servers: Địa chỉ DNS đang trỏ về của tên miền
Domain status: Tình trạng của tên miền (xem thêm Tình trạng của tên miền .COM/.NET)
Registration date: Ngày đăng ký tên miền
Expiry date: Ngày hết hạn
Updated date: Lần cập nhật/chỉnh sửa mới nhất

Xem thêm: Dịch vụ Ẩn thông tin tên miền, Tra cứu WHOIS của tên miềnTra cứu DNS của tên miền,Article ID: 126
Cập nhật gần nhất: 09 Th06, 2014
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 5185
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
khái niệm cơ bản
Trước     Tiếp theo
Tên miền là gì?       DNS: SOA là gì?