Advanced Persistent Dos (APDos)

Article ID: 1011
Cập nhật gần nhất: 02 Th10, 2023

Advanced Persistent Dos (APDos) là hình thức tấn công vô cùng phức tạp và nghiêm trọng bởi vì nó sử dụng tất cả những hình thức tấn công khác như HTTP Flood hay SYN Flood,... Kẻ tấn công sử dụng hình thức này mong muốn gây ra những thiệt hại nghiêm trọng nặng nề.

Các cuộc tấn công DDoS tạo ra một lượng lớn truy cập hướng đến một dịch vụ, trang web, nền tảng. Nhiều yêu cầu truy cập nên máy chủ không phản hồi do đó người dùng hợp pháp không thể truy cập nội dung. 

Cách nhận biết website đang bị tấn công từ chối dịch vụ DDOS

 Thông thường các website bị tấn công DDOS sẽ có những dấu hiệu sau:

- Không thể truy cập vào một trang của website

- Không thể truy cập vào nhiều trang website

- Nhận được nhiều thư rác trong tài khoản một cách bất thường

- Mạng của bạn hoặc mạng của toàn bộ hệ thống bị chậm một cách bất thường khi truy cập vào website hoặc mở một tệp mặc dù mạng Internet đang ổn định và lượng truy cập website tăng đột biến.

Cách giải quyết khị bị tấn công DDOS:

- Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ Internet

- Liên lạc với nhà cung cấp host

- Liên lạc với chuyên gia

- Lựa chọn dịch vụ bảo mật phòng chống DDOS, hạn chế DDOS có thể xảy ra.

Article ID: 1011
Cập nhật gần nhất: 02 Th10, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0