Antonymity Proxy là gì?

Article ID: 887
Cập nhật gần nhất: 13 Th01, 2022

Proxy làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet. Về cơ bản, khi bạn gửi một yêu cầu web từ máy tính PC của bạn, nó sẽ đi tới máy chủ Proxy đầu tiên. Tại đây, dữ liệu sẽ được xử lý và thực hiện yêu cầu của bạn. Đồng thời thu thập phản hồi từ máy chủ web và trả về dữ liệu trang web để bạn có thể thấy trang web trong trình duyệt.

Proxy Server được chia thành 4 loại chính:

  • Transparent Proxy
  • Antonymity Proxy
  • Distorting Proxy
  • High Anonymity Proxy

Antonymity Proxy hay còn gọi là proxy ẩn danh, Antonymity Proxy sẽ không chuyển địa chỉ IP của bạn tới website. Điều này giúp tăng độ bảo mật, ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính. Đồng thời giữ cho thói quen duyệt web của bạn ở chế độ riêng tư. Chúng cũng có thể ngăn website phân phát nội dung tiếp thị được nhắm mục tiêu dựa trên vị trí của bạn.

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 887
Cập nhật gần nhất: 13 Th01, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0