Cách repair database bằng command qua ssh.

Article ID: 66
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Database của bạn vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng tới một ngày bạn nhận được thông báo database của bạn bị lỗi, trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách repair tables database bị hỏng qua ssh:

- Login SSH,
cd /usr/local/mysql/var/[DBNAME]/

Note: Bạn thay [DBNAME] bằng tên database của bạn.

- Stop MySQL server:
/etc/rc.d/init.d/mysql stop
hoặc
/etc/rc.d/init.d/mysqld stop

- Check tables:
myisamchk *.MYI

- Repair tables:
myisamchk -r *.MYI

- Start MySQL:
/etc/rc.d/init.d/mysql start
hoặc
/etc/rc.d/init.d/mysqld start

- Bạn có thể sử dụng mysqlcheck nếu không muốn dừng MySQL
mysqlcheck [DBNAME]

-Repair tables:
mysqlcheck -r [DBNAME]

Bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 câu lênh trên với command:

man myisamchk

man mysqlcheckArticle ID: 66
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1665
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Also listed in
folder VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS DirectAdmin
folder VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS cPanel

Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn Reset password root của Mysql trên linux       Cấu trúc cây thư mục trong Linux