Cấu hình chống spam mail trên cpanel

Article ID: 40
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Spam mail là một trong những vấn đề cần lưu tâm khi bạn monitor server.  Spam mail gây ra tình trạng nghẽn cpu , network và làm full ổ  server của bạn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình server sử dụng cPanel để theo dõi , hạn chế một phần spam mail.

  1. Ngăn user ” nobody ” có thế sử dụng script gửi mail từ server của bạn bằng cách bật suExec và phpSuExec .
  • Bật suExec :

bat suexec 2

bat su3

  • Bật phpSuExec :

batphpsu

batphpsu1

suphp

2. Theo dõi nguồn gốc của các mail gửi từ máy chủ của bạn bằng việc add X-source hearders :

x source

3. Để việc xem log trong exim được dễ dàng các bạn thêm 2 thông số sau trong file config exim :

logggg

4 . Bật SpamAssassin tại Tweak settings – Mail .( Mình sẽ có bài hướng dẫn cụ thể sử dụng SpamAssassin sau )

…. to be continued  ^^Article ID: 40
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1811
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Một số file cấu hình cần biết trong cpanel       Hướng dẫn chmod file và folder trên hosting, vps Linux