DirectAdmin

Article ID: 116
Cập nhật gần nhất: 26 Th05, 2017

DirectAdmin (hay gọi tắt là DA) là phần mềm quản lí hosting trên nhiều hệ điều hành Linux.

Với cách quản lí và giao diện dễ sử dụng, được tinh chỉnh nhỏ gọn không cồng kềnh như Cpanel nhưng khá đầy đủ chức năng với người sử dụng hosting để chạy website. Không yêu cầu cấu hình cao, phù hợp với VPS.

Article ID: 116
Cập nhật gần nhất: 26 Th05, 2017
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 80
Tags