DNS: Bản ghi SPF là gì?

Article ID: 1
Cập nhật gần nhất: 09 Th06, 2014

Bản ghi SPF đảm bảo rằng các máy chủ mail từ xa sẽ chấp nhận email từ tên miền của bạn chỉ từ máy chủ của bạn. Điều này là rất quan trọng trong việc chống spam và giả mạo email.

Nó đặc biệt hữu ích để tạo ra một bản ghi SPF cho tên miền của bạn trong trường hợp bạn có vấn đề với những email hỏng  không thể gửi đi.

Bản ghi SPF trong DNS được thể hiện bằng loại giá trị TXT.

Article ID: 1
Cập nhật gần nhất: 09 Th06, 2014
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 3822