DNS: TTL là gì ?

Article ID: 143
Cập nhật gần nhất: 10 Th07, 2017

TTL (Time to live) là thời gian mà nameserver khác được cập nhật lại, tính theo giây. Mặc định là 86400 giây tức 24 giờ.

VD: hostvn.net dùng DNS của Anycast và cấu hình 1 record

Anycast A 27.118.18.23 với TTL là 86 400s, thì nếu bạn dùng DNS của google bạn vào trình duyệt gõ hostvn.net máy bạn sẽ gửi yêu cầu phân giải tên miền hostvn.net tới name server 8.8.8.8. Vì server này không giữ thông tin về tên miền nên nó phải hỏi Anycast xem hostvn.net có IP là bao nhiêu, Anycast trả lời là 27.118.18.23 và TTL là 86400s thì google sẽ cache lại kết quả này 86400s. Như vậy trong vòng 86400s đó, nếu ta có thay đổi trên Anycast hostvn.net thành 123.123.123.213 thì ai đang dùng DNS của google vẫn nhận được kết quả là 27.118.18.23.

Article ID: 143
Cập nhật gần nhất: 10 Th07, 2017
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 18533
Tags