FTP là gì?

Article ID: 746
Cập nhật gần nhất: 20 Th09, 2021

1. Định nghĩa

FTP (viết tắt của File Transfer Protocol nghĩa là "Giao thức truyền tập tin"), dùng giao thức TCP/IP để truyền dữ liệu, Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách). Máy chủ cung cấp dịch vụ FTP và lắng nghe yêu cầu từ các máy khách, khi đã kết nối với nhau máy khách có thể thao tác với tập tin, thư mục trên máy chủ như: tải lên, đọc, xoá hoặc sửa dữ liệu. 

Sơ đồ giữa Server và Client của FTP

FTP còn một biến thế nữa là SFTP (Secure File Transfer Protocol) sử dụng SSH để cung cấp khả năng truyền tệp an toàn hơn, nhưng trong khuôn khổ bài biết ta sẽ chỉ đề cập đến FTP

2. Mục đích sử dụng

 • Dùng để truyền tải tập tin nhanh chóng lên hosting mà không cần phải truy cập file manager

 •  Có thể sử dụng FTP như một cách chia sẻ tập tin, mọi người upload file lên và chia sẻ link cho nhau để họ truy cập qua FTP client hoặc trình duyệt.

3. Cách sử dụng FTP

Có nhiều cách để truy cập vào một máy chủ FTP, sau đây là một vài cách bạn có thể làm:

 1. Truy cập từ trình quản lý file của Windows bằng cách gõ vào thanh địa chỉ
  ftp://host:21
  Trong đó:
 • ftp là giao thức truyền tập tin
 • host là máy chủ của bạn, có thể là ip hoặc domain
 • 21 là thông số cổng.
 1. Truy cập bằng phần mềm FTP client
  Bạn có thể sử dụng một số phần mềm để quản lý file với FTP như: FileZilla, Core FTP, Smart FTP, Smart FTP...
 2. Dùng trình duyệt web để truy cập.
  Bạn có thể dùng trình duyệt web như Chrome, Firefox hay bất cứ trình duyệt web nào, truy cập vào thanh địa chỉ tương tự như cách làm với Windows Explorer, điểm khác biệt là bạn chỉ có thể download dữ liệu mà thôi.
   

4. FTP có bảo mật không?

Không. Theo thiết kế ban đầu FTP truyền dữ liệu không được mã hoá, do đó có thể bị tấn công đánh cắp dữ liệu. Ngày nay người ta dùng FTPS để thay thế, về cơ bản nó cũng hoạt động như FTP nhưng được mã hoá dữ liệu.

5. Phần mềm FTP client tốt nhất

Dưới đây là 3 phần mềm FTP client miễn phí tốt nhất để bạn tham khảo.

1. FileZilla

2. WinSCP

3. CyberDuck
 

Bạn cũng có thể sử dụng FTP để upload mã nguồn lên hosting của HOSTVN theo hướng dẫn sử dụng FileZilla tại đây

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 746
Cập nhật gần nhất: 20 Th09, 2021
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0