HTML là gì?

Article ID: 698
Cập nhật gần nhất: 28 Th10, 2020

HTML là ngôn ngữ lập trình web được đánh giá là đơn giản. Mọi trang web, mọi trình duyệt web đều có thể hiển thị tốt ngôn ngữ HTML. Hiện nay, phiên bản mới nhất của HTML là HTML 5 với nhiều tính năng tốt và chất lượng hơn so với các phiên bản HTML cũ.

HTML là gì ?

HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web.

Hypertext là cách mà các trang Web (các tài liệu HTML) được kết nối với nhau. Và như thế, đường link có trên trang Web được gọi là Hypertext.

Như tên gọi đã gợi ý, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (Markup Language), nghĩa là bạn sử dụng HTML để đánh dấu một tài liệu text bằng các thẻ (tag) để nói cho trình duyệt Web cách để cấu trúc nó để hiển thị ra màn hình.

Ví dụ một tài liệu HTML cơ bản

Dưới đây là một ví dụ về một trong các mẫu đơn giản nhất của tài liệu HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tieu de</title>
</head>
<body>
<h1>Tieu de noi dung</h1>
<p>Phan noi dung cua tai lieu ...</p>
</body>
</html>

Bạn có thể sử dụng một bộ soạn thảo văn bản và lưu nó vào trong file HTML (vi dụ hostvn.html) và mở nó bằng trình duyệt Google Chrome, hoặc Firefox... để kiểm tra.

Ưu điểm và nhược điểm của HTML

Như hầu hết mọi chuyện, HTML có ưu và nhược điểm của riêng nó.

Ưu điểm:

- Ngôn ngữ được sử dụng rộng lớn này có rất nhiều nguồn tài nguyên hỗ trợ và cộng đồng sử dụng cực lớn.

- Sử dụng mượt mà trên hầu hết mọi trình duyệt.

- Có quá trình học đơn giản và trực tiếp.

- Mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí.

- Markup gọn gàng và đồng nhất.

- Chuẩn chính của web được vận hành bởi World Wide Web Consortium (W3C).

- Dễ dàng tích hợp với các ngôn ngữ backend như PHP và Node.js.

Khuyết điểm:

- Được dùng chủ yếu cho web tĩnh. Đối với các tính năng động, bạn cần sử dụng JavaScript hoặc ngôn ngữ backend bên thứ 3 như PHP.

- Nó có thể thực thi một số logic nhất định cho người dùng. Vì vậy, hầu hết các trang đều cần được tạo riêng biệt, kể cả khi nó sử dụng cùng các yếu tố, như là headers hay footers.

- Một số trình duyệt chậm hỗ trợ tính năng mới.

- Khó kiểm soát cảnh thực thi của trình duyệt (ví dụ, những trình duyệt cũ không render được tag mới)

Hy vọng bài viết trên đã cho bạn hiểu thêm về HTML. Hiện nay, dù website của bạn được xây dựng như thế nào, trên nên tảng nào thì nó cũng cần đến sự hỗ trợ của HTML

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 698
Cập nhật gần nhất: 28 Th10, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0