Hướng dẫn bổ sung thông tin khi đăng ký tên miền .US

Article ID: 22
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019

Tên miền .US cần khách hàng bổ sung một số thông tin, do việc giới hạn các đối tượng dưới đây:

Nexus Category 1

Là công dân sinh sống tại Mỹ (bản địa) (11) , hoặc được cấp phép sinh sống vĩnh viễn tại Mỹ (12), hoặc là người sở hữu các tài sản hợp pháp tại Mỹ.

Nexus Category 2

Là tổ chức hợp pháp được công nhận tại 1 trong 50 bang của Mỹ, hoặc 1 tổ chức được Luật pháp Mỹ  công nhận.

Nexus Category 3

Một tổ chức hoặc đơn vị có sự hiện diện tại Mỹ thông qua việc sở hữu tài sản hoặc có các hoạt động tại Mỹ.
Nếu là đơn vị nước ngoài, phải bổ sung thông tin tại mục "Nexus Country".

C31: Có các hoạt động hợp pháp tại Mỹ (trao đổi, giao dịch thương mại,...)

C32: Có văn phòng tại Mỹ


Ngoài ra, trong quá trình đăng ký còn phải nhập thông tin bổ sung ở mục Application Purpose (Mục đích sử dụng)


Xin lưu ý: Thông thường đơn vị quản lý tên miền .US sẽ lựa chọn mẫu ngẫu nhiên hàng tuần (0.5%) và gửi các email đề nghị xác thực Nexus (đối tượng đăng ký). Nếu không có phản hồi phù hợp trong vòng 30 ngày, tên miền có thể bị từ chối tiếp tục cho phép sử dụng.

Article ID: 22
Cập nhật gần nhất: 13 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 2557