Hướng dẫn backup dữ liệu trên hosting cPanel

Article ID: 405
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Trong giao diện quản trị cPanel, các bạn tìm mục “Tệp (FILES)”, click chọn “Sao lưu (Backup)”

Lưu ý: Các bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị trên cPanel theo hướng dẫn sau: https://kb.hostvn.net/huong-dan-thay-doi-giao-dien-va-ngon-ngu-tren-cpanel_392.html

Tại đây, các bạn sẽ được tùy chọn các mục để backup như source code Website, Email, và Database.

I. Tạo bản backup source code

1. Tạo bản backup code và lưu trên hosting

Để tạo bản backup code và lưu trữ chúng trên hosting bạn chọn phần Sao Lưu Toàn Bộ (Full Backup) > Tải xuống sao lưu toàn bộ trang web (Download a Full Website Backup)

* Lưu ý: Backup theo phương pháp này bản backup sẽ được lưu trữ trên hosting, và sẽ chiếm dung lượng của hosting. Vì vậy không khuyên khích sử dụng phương pháp này đối với hosting có dung lượng thấp, hoặc hosting sử dụng sắp hết dung lượng. Để tiết kiệm dung lượng hosting các bạn có thể chọn phương pháp 2 ở phía dưới.

Sau khi tiến trình backup hoàn thành bạn quay lại mục Sao Lưu Toàn Bộ (Full Backup) > Tải xuống sao lưu toàn bộ trang web (Download a Full Website Backup) sẽ thấy đường link để tải code về máy tính

2. Tạo bản sao lưu code và download trực tiếp về máy tính

Trường hợp bạn muốn tạo bản sao lưu code và download code trực tiếp về máy tính và không lưu trữ trên host nhằm tiết kiệm dung lượng hosting bạn chọn phần Sao Lưu Một Phần (Download a Home Directory Backup) > Thư mục gốc (Home Directory)

Sau đó hệ thống sẽ nén toàn bộ code của bạn và tải trực tiếp về máy tính mà không lưu lại file trên hosting của bạn.

II. Sao lưu Database

Để sao lưu database các bạn tìm mục Tải Xuống Sao Lưu Cơ Sở Dữ Liệu MySQL (Download a MySQL Database Backup) và click vào database muốn sao lưu để tải về máy tính

Sau khi khôi phục dữ liệu nếu các bạn chưa tạo user quản lý database các bạn có thể tham khảo cách tạo user và phân quyền user theo phần 2 và phần 3 của hướng dẫn sau: https://kb.hostvn.net/huong-dan-tao-database-va-cap-quyen-cho-user-database-trong-cpanel_140.html

Chúc các bạn thành công.

Article ID: 405
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
Tags