Hướng dẫn upload dữ liệu lên hosting bằng FileZilla

Article ID: 74
Cập nhật gần nhất: 02 Th02, 2023

Chào các bạn, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn kết nối FTP tới Hosting thông qua phần mềm FileZilla.

Trước tiên ta cần tải và cài đặt phần mềm, các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để tải: Tải FileZilla

Sau khi tải các bạn tiến hành cài đặt phần mềm lên thiết bị của mình. Dưới đây là giao diện quản lý của FileZilla, bạn chú ý ở phần Quản lý/lưu trữ các thông tin kết nối FTP, ta sẽ khai báo các thông số kết nối tại đây.

Tiến hành chọn vào mục Quản lý/lưu trữ các thông tin kết nối FTP và khai báo thông tin FTP.

Trong đó:

(1) Phương thức kết nối, tại đây ta chọn là FTP

(2) Địa chỉ IP của hosting

(3) Cổng(Port) kết nối. Mặc định sẽ là port 21

(4) Kiểu mã hóa, tại đây ta nên chọn Only use plain FTP (insecure)

(5) Phương thức đăng nhập, tại đây ta chọn Normal để khai báo thông tin username và password

(6) Khai báo username để đăng nhập

(7) Khai báo mật khẩu cho username

(8) Nhấn để tiến hành kết nối

Ngoài ra bạn còn có thể lưu lại các phiên làm việc ở mục (9) để tiện cho việc thao tác sau này.

Chúc bạn thành công!

Article ID: 74
Cập nhật gần nhất: 02 Th02, 2023
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 2416
Tags

Also listed in