Hướng dẫn backup dữ liệu trên hosting windows sử dụng Plesk

Article ID: 443
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2019

Để backup dữ liệu trên hosting windows sử dụng Plesk các bạn làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào quản lý hosting

Bước 2: Chọn Backup Manager

Bước 3: Click vào nút Backup

Bước 4: Bấm Ok

Bước 5: Nhập mật khẩu (Mật khẩu đăng nhập hosting) và bấm Ok

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 443
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags