Hướng dẫn cài đặt FastPanel

Article ID: 729
Cập nhật gần nhất: 16 Th03, 2021

FASTPANEL là một webhosting control panel miễn phí với nhiều tính năng rất hay. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn bạn cài đặt FASTPANEL lên VPS hoặc server, ở đây mình sử dụng CentOS 7.

Hướng dẫn cài đặt FastPanel

Để cài đặt bạn cần có một VPS hoặc server cài Debian 8, Debian 9, Debian 10, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 hoặc CentOS 7.

Bước 1: Đăng nhập SSH vào VPS / Server

Để cài đặt bạn đăng nhập SSH vào vps / server với quyền root.

Bước 2: Cài đặt FastPanel

Các bạn chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:

Debian/Ubuntu:

apt-get update; apt-get install wget

CentOS:

yum makecache; yum install wget

Chạy tiếp lệnh sau để cài đặt

wget http://repo.fastpanel.direct/install_fastpanel.sh -O - | bash -

Sau khi cài đặt thành công FASTPANEL bạn sẽ nhận được thông báo về thông tin truy cập

Congratulations! FASTPANEL® successfully installed and available now for you at https://1.2.3.4:8888 
Login: fastuser
Password: password

Giao diện Fastpanel sau khi cài đặt

Chúc bạn thành công!

Article ID: 729
Cập nhật gần nhất: 16 Th03, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0