Hướng dẫn cài SSL miễn phí Let’s Encrypt trên aaPanel

Article ID: 713
Cập nhật gần nhất: 27 Th12, 2020

aaPanel tích hợp sẵn SSL miễn phí Let’s Encrypt, bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng này.

Hướng dẫn cài SSL miễn phí Let’s Encrypt trên aaPanel

Bước 1: Đăng nhập vào aaPanel

Bạn đăng nhập vào aaPanel chọn vào phần Website và nhấp vào tên miền cần cài SSL miễn phí

Bước 2: Cài SSL miễn phí

Bạn chọn tiếp vào phần SSL, ở tab Let’s Encrypt bạn chọn kiểu xác thực Verification mode và tên miền cần cài SSL miễn phí

Ở đây có 2 kiểu xác thực là xác thực bằng file hoặc DNS. Nếu đã trỏ tên miền về VPS bạn nên chọn kiểu xác thực bằng file.

Sau đó nhấn nút Apply, nếu thành công sẽ xuất hiện chúng chỉ SSL và thời hạn của chứng chỉ.

Chúc bạn thành công!

Article ID: 713
Cập nhật gần nhất: 27 Th12, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0