Hướng dẫn cài đặt HOSTVN Script

Article ID: 607
Cập nhật gần nhất: 10 Th06, 2021

HOSTVN - SCRIPT Được tạo ra với mục đích tối ưu tốc độ Website, tối ưu hệ thống VPS, tăng cường bảo mật, đơn giản, dễ dàng sử dụng cho tất cả mọi người. Script được viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx - MariaDB - PHP-FPM) trên Ubuntu 18.04, 20.04

Home Page: https://hostvn.vn/ , https://hostvn.net

Document: https://hostvn.vn/huong-dan/

Groups Support: https://www.facebook.com/groups/hostvn.vn

Yêu cầu hệ thống:

 • VPS / Server tối thiểu 512MB ram và chưa cài đặt bất kỳ dịch vụ nào.
 • Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04.

Hướng dẫn cài đặt HOSTVN Script

Bước 1: Đăng nhập SSH vào VPS / Server

Để cài đặt bạn đăng nhập SSH vào vps / server với quyền root

Bước 2: Cài đặt HOSTVN Script

Các bạn chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:

wget http://scripts.hostvn.net/install && bash install

Sau khi chạy lệnh trên script sẽ tự động cập nhật và cài đặt các gói cần thiết, tiếp đến bạn nhập 1 số thông tin để cài đặt script

Trong đó:

 • Email để cài đặt SSL miễn phí Let’s Encrypt và trong thời gian tới sẽ có tính năng alert qua email và Telegram
 • Nhập IP của VPS hoặc ấn Enter để script tự detect IP
 • Phiên bản PHP bạn muốn cài đặt, có đầy đủ các phiên bản 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ở đây mình chọn 7.4
 • HOSTVN Script có thể chạy song song 2 phiên bản PHP nên bạn có thể lựa chọn cài thêm phiên bản PHP khác, ở đây mình chọn 5.6
 • Tùy chọn cài đặt ClamAV, Memcached, Redis, PureFTPD các bạn có thể chọn cài hoặc cài đặt sau.
 • Đổi port SSH nếu bạn chọn sau khi cài script sẽ đổi port SSH thành 8282.

Sau đó bạn chờ khoảng 10 -15 phút để script cài đặt, nếu không gặp lỗi gì bạn sẽ nhận được thông báo cài đặt thành công kèm theo thông tin quản lý như bên dưới

=========================================================================
            Cai dat thanh cong                 
         File luu thong tin: /var/hostvn/hostvn.conf
     Neu can ho tro vui long lien he kythuat@hostvn.net
=========================================================================
       Luu lai thong tin duoi day de truy cap SSH va phpMyAdmin    
-----------------------------------------------------------------------------
1. SSH Port          : 9292
2. phpMyAdmin          : http://10.10.10.10:49313/phpmyadmin
3. Link Opcache Dashboard    : http://10.10.10.10:49313/opcache
4. Link Server Info       : http://10.10.10.10:49313/serverinfo
5. Link php Memcached Admin   : http://10.10.10.10:49313/memcached
5. Link Redis Admin       : http://10.10.10.10:49313/redis
6. Link CSF GUI         : https://10.10.10.10:61765
7. User phpMyAdmin va Admin Tool: admin                  
8. Password Admin tool     : qT76BZ7s
9. Password phpMyAdmin     : NalPGk0x
-------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
Ban co the xem lai thong tin trong file /var/hostvn/hostvn.conf.
 -------------------------------------------------------------------------

Chúc bạn thành công !

Article ID: 607
Cập nhật gần nhất: 10 Th06, 2021
Lần sửa đổi: 6
Lượt xem: 0