Hướng dẫn cài đặt HOSTVN Script

HOSTVN - SCRIPT Được tạo ra với mục đích tối ưu tốc độ Website, tối ưu hệ thống VPS, tăng cường bảo mật, đơn giản, dễ dàng sử dụng cho tất cả mọi người. Script được viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx - MariaDB - PHP-FPM) trên Ubuntu 18.04, 20.04

Home Page: https://hostvn.vn/ , https://hostvn.net

Document: https://hostvn.vn/huong-dan/

Groups Support: https://www.facebook.com/groups/hostvn.vn

Yêu cầu hệ thống:

Hướng dẫn cài đặt HOSTVN Script

Bước 1: Đăng nhập SSH vào VPS / Server

Để cài đặt bạn đăng nhập SSH vào vps / server với quyền root

Bước 2: Cài đặt HOSTVN Script

Các bạn chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:

wget http://scripts.hostvn.net/install && bash install

Sau khi chạy lệnh trên script sẽ tự động cập nhật và cài đặt các gói cần thiết, tiếp đến bạn nhập 1 số thông tin để cài đặt script

Trong đó:

Sau đó bạn chờ khoảng 10 -15 phút để script cài đặt, nếu không gặp lỗi gì bạn sẽ nhận được thông báo cài đặt thành công kèm theo thông tin quản lý như bên dưới

=========================================================================
            Cai dat thanh cong                 
         File luu thong tin: /var/hostvn/hostvn.conf
     Neu can ho tro vui long lien he kythuat@hostvn.net
=========================================================================
       Luu lai thong tin duoi day de truy cap SSH va phpMyAdmin    
-----------------------------------------------------------------------------
1. SSH Port          : 9292
2. phpMyAdmin          : http://10.10.10.10:49313/phpmyadmin
3. Link Opcache Dashboard    : http://10.10.10.10:49313/opcache
4. Link Server Info       : http://10.10.10.10:49313/serverinfo
5. Link php Memcached Admin   : http://10.10.10.10:49313/memcached
5. Link Redis Admin       : http://10.10.10.10:49313/redis
6. Link CSF GUI         : https://10.10.10.10:61765
7. User phpMyAdmin va Admin Tool: admin                  
8. Password Admin tool     : qT76BZ7s
9. Password phpMyAdmin     : NalPGk0x
-------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
Ban co the xem lai thong tin trong file /var/hostvn/hostvn.conf.
 -------------------------------------------------------------------------

Chúc bạn thành công !Article ID: 607
Cập nhật gần nhất: 10 Th06, 2021
Lần sửa đổi: 6
VPS (Máy chủ ảo) -> Hướng dẫn cài đặt HOSTVN Script
https://kb.hostvn.net/hung-dn-cai-dat-hostvn-script_607.html