Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Directadmin

Article ID: 605
Cập nhật gần nhất: 25 Th07, 2020

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Directadmin. Từ phiên bản DirectAdmin 1.56.0 đã cho phép cài đặt tối đa 4 phiên bản PHP, người dùng có thể lựa chọn phiên bản PHP trong phần Domain Setup.

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Directadmin

Bạn đăng nhập SSH vào VPS sau đó gõ lần lượt các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 7.1
./build set php3_release 7.3
./build set php4_release 7.4
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm
./build php n
./build rewrite_confs

Quá trình cài đặt có thể mất khá nhiều thời gian tùy thuộc vào cấu hình của VPS.

Chúc bạn thành công!

Article ID: 605
Cập nhật gần nhất: 25 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0