Hướng dẫn cài đặt firewall CSF trên Directadmin

Article ID: 606
Cập nhật gần nhất: 25 Th07, 2020

ConfigServer Security & Firewall (CSF) là một ứng dụng firewall miễn phí cung cấp khả năng bảo mật tốt hơn cho serverCSF hoạt động dựa trên Iptables và LFD quét các file logs để phát hiện các dấu hiệu tấn công và tiến hành ngăn chặn. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt firewall CSF trên Directadmin.

Hướng dẫn cài đặt firewall CSF trên Directadmin

Để cài đặt các bạn đăng nhập SSH vào VPS sau đó chạy lệnh dưới đây:

wget http://files.directadmin.com/services/all/csf/csf_install.sh
/bin/sh ./csf_install.sh

Script trên của Directadmin đã thiết lập cơ bản cho CSF rồi. Để thiết lập thêm bạn đăng nhập vào Directadmin với quyền admin và vào phần ConfigServer Security & Firewall

Chúc bạn thành công!

Article ID: 606
Cập nhật gần nhất: 25 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0