Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên DirectAdmin

Article ID: 722
Cập nhật gần nhất: 29 Th01, 2021

OpenLiteSpeed ​​là phiên bản mã nguồn mở của LiteSpeed ​​Web Server Enterprise. OpenLiteSpeed ​​bao gồm tất cả các tính năng cần thiết có trong LiteSpeed ​​Enterprise, trong đó có LSCache.

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên DirectAdmin

Để cài đặt yêu cầu bạn đang chạy Directadmin phiên bản 1.57 trở lên và đang sử dụng CustomBuild 2.0

Bước 1: Đăng nhập vào SSH

Để cài đặt các bạn đăng nhập SSH vào VPS hoặc server

Bước 2: Cài OpenLitespeed

Bạn chạy lần lượt các lệnh như dưới đây để cài đặt

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver openlitespeed
./build set mod_ruid2 no
./build set php1_mode lsphp
./build set php1_release 7.2
./build openlitespeed
./build php n
./build rewrite_confs

Chúc bạn thành công!

Article ID: 722
Cập nhật gần nhất: 29 Th01, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0