Hướng dẫn cài đặt SSL trên Directadmin

Article ID: 762
Cập nhật gần nhất: 31 Th08, 2021

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài SSL trên Directadmin. Để cài đặt bạn sẽ cần có Private Key, Certificate và CA Certificate.

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Directadmin

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin

Bạn đăng nhập vào Directadmin và chọn domain cần cài đặt SSL nếu cho nhiều domain

Tiếp đến bạn nhấp vào SSL Certificates ở mục Advanced Features

Bước 2: Cài đặt SSL

Bạn chọn tiếp mục Paste a pre-generated certificate and key

Bạn điền theo thứ tự Private Key và Certificate sau đó nhấn Save

Tiếp đến bạn nhấp vào mục Click Here to paste a CA Root Certificate sau đó điền thông tin CA Root Certificate và tick vào phần Use a CA Cert sau đó ấn Save

Vậy là quá trình cài đặt SSL lên DirectAdmin đã hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 762
Cập nhật gần nhất: 31 Th08, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0