Hướng dẫn chặn ip truy cập bằng htaccess trên Directadmin

Article ID: 975
Cập nhật gần nhất: 01 Th02, 2023

Chặn địa chỉ IP thường được sử dụng để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công tấn công brute force. Cả các công ty và trường học cung cấp truy cập cho người dùng từ xa sử dụng các trình Linux như DenyHosts hoặc Fail2ban để bảo vệ khỏi bị truy cập trái phép. Điều này cũng hữu ích cho phép truy cập từ xa vào các máy tính. Hostvn sẽ hướng dẫn anh/chị chặn ip.

Bước 1: Đăng nhập vào Directadmin

Bước 2: Vào Files > public_html > htaccess chọn Edit

Bước 3: Thêm các lệnh và ip muốn chặn truy cập (Ví dụ: 192.198.122.114) vào website sau đó bấm Save As

order allow,deny

deny from 192.198.122.114

allow from all

Bước 4: Sau đó thử truy cập bằng ip bị chặn thành công 

Chúc các bạn thành công! 

Article ID: 975
Cập nhật gần nhất: 01 Th02, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0