Hướng dẫn cài đặt trả lời Email tự động trên Microsoft Outlook

Article ID: 689
Cập nhật gần nhất: 05 Th10, 2020

Nếu công việc của bạn phải thường xuyên trao đổi với đối tác, bạn có thể lựa chọn cài đặt chức năng tự động trả lời để tránh những trường hợp để email chờ quá lâu mà không có phản hồi.

Hướng dẫn cài đặt trả lời Email tự động trên Microsoft Outlook

Bước 1: Truy cập vào Outlook

Bạn truy cập vào Outlook của mình, tại Tab Home bạn chọn New Email.

Bước 2: Nhập nội dung cần trả lời tự động

- Tại tab Message, bạn đặt chủ đề Subject là Auto Reply, và nhập nội dung trả lời tự động

-  Sau đó click vào File và chọn Save as để lưu, hãy chọn thư mục cần lưu và chọn định dạng Outlook template (*oft)

Bước 3: Thiết lập trả lời tự động

- Bạn click mở tab Home trên ứng dụng Outlook => và chọn Rules và tìm đến Manage Rules & Alerts…

- Tại bảng Rules and Alerts xuất hiện, bạn chọn Tab E-mail Rules => chọn tiếp New Rule.

- Sau đó bạn nhấn chọn Apply rule on message I receive và chọn Next tại hộp thoại Rules Wizard để tiếp tục.

- Tiếp theo. bạn tích chọn Send only to me và chọn Next để tiếp tục

- Tiếp theo, bạn chọn reply using a specific template và click vào a specific template như hình bên dưới….

- Tại đây, bạn thiết lập phần Look in là User Template in File System và chọn Browse... để tìm đến folder chứa file vừa save as trước đó. Bạn chọn như hình và nhấn Open để tiếp tục.

- Nếu bạn không có cấu hình gì thêm, hãy chọn finish để hoàn tất việc cài đặt, Bạn có thể đổi lại tên cho rule này như dưới hình.

- Sau khi chọn Finish, cửa chọn vào Apply OK để đóng lại cửa sổ Rules and Alerts.

Như vậy, đó là đầy đủ hướng dẫn cơ bản cách tạo tính năng trả lời tự động, chúc bạn thành công.

Article ID: 689
Cập nhật gần nhất: 05 Th10, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0