Hướng dẫn thêm tài khoản gửi email đi trong Email Business

Article ID: 692
Cập nhật gần nhất: 14 Th10, 2020

Đây là một chức năng rất hữu ích, nó sẽ cho phép bạn thêm tài khoản email bất kỳ vào webmail. Sau đó bạn có thể lựa chọn tài khoản để gửi email đi trong giao diện webmail.

Hướng dẫn thêm tài khoản gửi email đi trong Email Business

Bước 1: Truy cập vào webmail

Đầu tiên, bạn truy cập vào webmail đang sử dụng dịch vụ, tìm đến Settings, chọn mục Connectivity và tiến hành New SMTP Account

Bước 2: Cấu hình SMTP

- Tại bảng SMTP Account mở ra, bạn thiết lập kết nối đến tài khoản cần thêm vào

Display Name – Tên hiển thị trên webmail

Server Address – Máy chủ email, thông thường sẽ có dạng smtp.domain.com

Server Port – Cổng mặc định sẽ là 25. Tuy nhiên, nhiều nhà cung cấp dịch vụ Email yêu cầu gửi email bằng giao thức bảo mật, buộc phải dùng cổng SSL là 465 hoặc TLS là 587 (bạn tùy chọn trong Encryption)

Enable Authentication: Bật chế độ xác thực email

Username – Địa chỉ email SMTP.

Password – Mật khẩu địa chỉ email SMTP.

Sau khi điền đầy đủ các thông số, bạn chọn Test Connection và Save để lưu lại.

- Sau đó, bạn có thể tùy chọn tên người gửi trong giao diện gửi đi của webmail, chúc bạn thành công.

Article ID: 692
Cập nhật gần nhất: 14 Th10, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0