Hướng dẫn cài Softaculous lên Directadmin

Article ID: 917
Cập nhật gần nhất: 22 Th02, 2022

Softaculous hỗ trợ cài đặt nhanh rất nhiều ứng dụng và mã nguồn mở phổ biến như Wordpress, Joomla... và giúp người dùng quản trị dễ dàng các website này. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn cài Softaculous lên Directadmin

Bước 1: Đăng ký dùng thử hoặc mua giấy phép cho VPS hoặc Server

Nếu bạn muốn dùng thử, hãy truy cập vào link dưới đây để tiến hành đăng ký cho máy chủ của bạn, giấy phép sẽ cho phép bạn dùng thử 1 tháng.

https://www.softaculous.com/softaculous/trial

Bước 2: Cài đặt lên máy chủ

Để cài đặt Softaculous lên DirectAdmin, bạn có thể SSH tới VPS với quyền root và tiến hành các lệnh dưới đây:

wget -N http://files.softaculous.com/install.sh
chmod 755 install.sh
./install.sh

Nếu bạn gặp sự cố Unable to execute your request, hãy sử dụng lệnh dưới đây

chmod -R 0755 /usr/local/directadmin/plugins/softaculous

Chúc bạn thành công.

Article ID: 917
Cập nhật gần nhất: 22 Th02, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0