Hướng dẫn tăng giới hạn ký tự khi tạo user trên DirectAdmin

Article ID: 880
Cập nhật gần nhất: 04 Th01, 2022

Trường hợp bạn tạo một user trên Directadmin bị báo lỗi do giới hạn 10 ký tự, bạn có thể thao tác theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn tăng giới hạn ký tự khi tạo user trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập tới VPS hoặc máy chủ Directadmin của bạn

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn SSH tới VPS tại ĐÂY

Bước 2: Tăng giới hạn ký tự cho user

Bạn tìm đến file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf và chỉnh lại đoạn dưới đây:

max_username_length=14

Nếu không có dòng này, DirectAdmin sẽ tự nhận giá trị là 10, giá trị này được thiết lập trong khoảng từ 8 đến 14 (14 là tối đa).

Chúc bạn thành công.

Article ID: 880
Cập nhật gần nhất: 04 Th01, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0