Hướng dẫn cấu hình IP v4 tĩnh CentOS7

Article ID: 567
Cập nhật gần nhất: 05 Th07, 2020

Nếu bạn muốn đặt 1 Static IP trên card mạng của CentOS 7 thì có rất nhiều cách để bạn thực hiện , sau đây mình xin hướng dẫn một số cách để các bạn đặt IP tĩnh trên HĐH CentOS.

I/ liệt kê các thông tin card mạng trên CentOs7 bằng câu lệnh sau

ip a

 II/ Cấu hình IP v4 bằng cách chỉnh sửa file config

Ví dụ dưới đây thì ta sẽ sửa card mạng ens33

Chú thích:
– Dưới đây là các option bạn nên lưu ý khi cấu hình, còn lại để mặc định cũng được.

  • DEVICE : tên card mạng đã được liệt kê ở phần 1, nên điền chính xác tên card mạng thì hệ thống mới nhận biết được card nào để cấu hình card mạng cho nó.
  • ONBOOT : phải để option "yes" thì khi reboot hệ thống, network mới tự động được bật lên với cấu hình card mạng tương ứng.
  • BOOTPROTO : cấu hình IP tĩnh hay DHCP. Nếu là DHCP thì để giá trị "dhcp".
  • IPV6INIT : tắt/mở - yes/no chức năng hỗ trợ sử dụng IPv6 trên card mạng ens33.
  • IPADDR : địa chỉ IP tĩnh.
  • PREFIX : subnet mask của lớp mạng IP sử dụng.255.255.255.0 (24)
  • GATEWAY : địa chỉ IP cổng gateway.
  • DNS1 : thông tin DNS1 server.
  • DNS2: thông tin DNS2 server.

 Lưu ý:
– Các dòng cấu hình không phân biệt hay ưu tiên thứ tự, chỉ cần có nội dung cấu hình cần thiết là được.

III/ Cấu hình static IP với chương trình dịch vụ Netword Manager

Network Manager là một chương trình/dịch vụ hỗ trợ điều khiển quản lý mạng cũng như cấu hình hệ thống mạng trên CentOS 7. Mặc định khi sử dụng OS CentOS 7/RHEL 7 thì chương trình này đã được cài đặt từ ban đầu. Nhưng bạn cần phải cài đặt chương trình NetworkManager Text User Interface (TUI) – nmtui nhằm cung cấp cho chúng ta một giao diện text cấu hình linh động tương tác với Network Manager ngay trên Terminal hoặc Console kết nối đến hệ thống thay vì phải dùng lệnh riêng của NetworkManager.

– Để cài đặt chương trình nmtui ta dùng lệnh sau:

yum install NetworkManager-tui -y

 
– Nếu bạn muốn dùng Network Manager để quản lý các card mạng trên CentOS 7, trước tiên bạn phải thêm dòng NM_CONTROLLED=yes vào file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

– Khởi động lại dịch vụ Network Manager

 systemctl restart NetworkManager.service

– Tiến hành cấu hình IP tĩnh cho card mạng ens33

nmtui edit ens33

– Bạn sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ giao diện trên terminal của Network Manager, cho phép chúng ta cấu hình địa chỉ IP của ens33. Giao diện này hoạt động y hệt như cách 1, chúng ta là chỉnh sửa trực tiếp trên file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

 Bạn có thể sử dụng các phím tab, space, di chuyển bàn phím lên xuống trái phải và nhấn enter để thay đổi chỉnh sửa các giá trị cấu hình. Sau khi đã ok hết tất cả thì chỉ cần bấm chọn nút “OK” phía bên phải hình.

Sau khi cấu hình xong khởi động lại dịch vụ Network

systemctl restart network

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 567
Cập nhật gần nhất: 05 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0