Hướng dẫn chặn email người gửi tới

Article ID: 526
Cập nhật gần nhất: 11 Th06, 2020

Chức năng Block Sender có tác dụng chặn email người gửi đến, rất phù hợp trong việc chặn những nguồn email spam mà bạn muốn.

Để sử dụng chức năng này, bạn có thể vào phần Hộp thư đến (Inbox) hoặc các Hộp thư khác và tìm đến 1 mail mà bạn cho rằng người gửi nó cố tình spam.

Sau đó, bạn chọn vào tên người gửi và tiến hành Block Sender. Ví dụ:

Như ví dụ thì người gửi có email là test-hostvn@gmail.com sẽ không gửi được mail đến email của bạn nữa.

Article ID: 526
Cập nhật gần nhất: 11 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0