Hướng dẫn CHMOD file và thư mục qua FTP (Filezilla)

Article ID: 149
Cập nhật gần nhất: 17 Th06, 2014

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM FTP

Đầu tiên các bạn cần có phần mềm quản lý file hoạt động trên giao thức này như : Filezilla, Cute-pro , Flash FXP …. Ở đây tôi sử dụng Filezilla . Các bạn cần truy cập tại đây để tải bản mới nhất của phần mềm Filezilla về và cài đặt hoàn toàn miễn phí.

CHMOD FILE/THƯ MỤC

Sau khi cài đặt và truy cập vào tài khoản hosting của bạn thông qua FTP, đối với Filezilla, bạn lựa chọn file/thư mục cần CHMOD, nhấn chuột phải và lựa chọn "File Permission" như hình dưới đây:

Tiếp theo, ở hộp thoại hiện ra, chúng ta xác định các thông số CHMOD như hình dưới đây:

Trường hợp 1: Nếu bạn để nguyên như ảnh trên và ấn OK . Việc chmod sẽ chỉ được thực hiện cho thư mục bạn lựa chọn trước đó.

Trường hợp 2: Nếu bạn muốn áp dụng cho các thư mục hay file ở trong thư mục bạn vừa chọn: click "Recurse into subdirectories":

  • ”Apply to all file and directories ” thì thông số bạn chỉnh tại “Numeric value” sẽ được áp dung cấu hình cho toàn bộ thư mục và file nằm trong thư mục chính ta đang CHMOD.
  • "Apply to files only" - chỉ áp dụng CHMOD tương tự cho file nằm trong.
  • "Applies to directories only" - chỉ áp dụng CHMOD tương tự cho thư mục nằm trong

Trong phần lớn trường hợp, các tùy chọn ở trường hợp 2 này là không cần thiết trừ khi được khuyến cáo bởi nhà cung cấp phần mềm hoặc đơn vị web hosting.

Article ID: 149
Cập nhật gần nhất: 17 Th06, 2014
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 3008
Also read