Hướng dẫn chuyển hướng từ http sang https trên IIS

Article ID: 816
Cập nhật gần nhất: 01 Th11, 2021

Sau khi chứng chỉ SSL được cài đặt, trang web của bạn vẫn có thể truy cập được thông qua kết nối HTTP không an toàn thông thường. Để kết nối an toàn, khách truy cập phải chỉ định tiền tố HTTPS  theo cách thủ công khi nhập địa chỉ trang web của bạn vào trình duyệt. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình tự động chuyển hướng từ http sang https trên IIS

Hướng dẫn chuyển hướng từ http sang https trên IIS

Bước 1: Tải module URL Rewrite

Các bạn truy cập vào link sau để tải URL Rewrite và cài đặt

Sau khi dã cài đặt xong, Ở phần quản lý IIS Manager sẽ có chức năng URL Rewrite

Bước 2: Cấu hình URL Rewrite

Chọn vào biểu tượng URL Rewrite. sau đó chọn Add Rule(s)

Tiếp theo, chọn Blank rule ở mục Inbound rules

Ở giao diện Edit Inbound Rules, bạn nhập những thông tin sau:

 • Name: Tên của Inbound Rule
 • Requested URL: chọn “Matches the Pattern”
 • Using: chọn “Regular Expressions”
 • Pattern: nhập giá trị “(.*)
 • Tích chọn Ignore case

 Tiếp theo ngay ở dưới, trong mục Conditions, chọn Mathch All ở phần Logical Grouping và nhấp chọn Add

Tại cửa số Add Condition, các bạn nhập thông tin như sau:

 • Condition input: nhập vào "{HTTPS}"
 • Check if input string: chọn “Matches the Pattern”
 • Pattern: nhập vào “^OFF$“

 Bước tiếp theo, tại mục "Action", các bạn nhận thông tin như sau:

 • Action types: chọn Redirect“
 • Redirect URL: nhập “https://{HTTP_HOST}/{R:1}“
 • Bỏ tùy chọn “Append query string”.
 • Redirect type: bạn có thể tùy chọn một trong các kiểu chuyển hướng được cung cấp sẵn, ví dụ: Permanent (301).

Cuối cùng các bạn chọn Apply để lưu lại

Bước 3: Kiểm tra chuyển hướng

Các bạn sử dụng trình duyệt, nhập tên miền vừa cài đặt bằng phương thức http thông thường xem website đã thực hiện chuyển hướng chưa nhé.

Như vậy HOSTVN đã hướng dẫn các bạn chuyển hướng thành công từ http sang https trên IIS. Hi vọng bài viết này, bạn có thể xây dựng thêm kiến thức cho mình một cách tốt nhất, chúc bạn thành công!

Article ID: 816
Cập nhật gần nhất: 01 Th11, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0