Hướng dẫn sửa lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

Article ID: 993
Cập nhật gần nhất: 30 Th05, 2023

HostVN sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi "To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services. By default members of the Administrators" group have this right. khi remote vào VPS Window.

Bước 1: Các bạn vào theo đường dẫn sau: Local Security Policy > User Rights Assignment > Deny log on through Remote Desktop Services

- Bước 2: sau đó các bạn xoá user cần remote là được nhé.


Chúc các bạn thành công!

Article ID: 993
Cập nhật gần nhất: 30 Th05, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0