Hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục trên cPanel

Article ID: 638
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Bài viết này sẽ hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục trên cPanel, có nghĩa là khi truy cập đến đường dẫn đến thư mục bạn đặt mật khẩu khi đó sẽ hiện lên khung thông báo xác thực người dùng. Để làm được điều đó các bạn làm các bước như sau:

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục

Bước 1: Chọn "Directory Privacy"

Ở mục "File", chọn "Directory Privacy"

Bước 2: Chọn thư mục cần đặt mật khẩu bảo vệ

Sau khi đã xác định được thư mục cần bảo vệ, Chọn "Edit" để cấu hình

Tích vào mục "Password protect this directory"

Bước 3: Tạo thông tin tài khoản xác thực

Để muốn xác thực người dùng khi truy cập vào folder của bạn. Bạn phải thiết lập một tài khoản để xác thực người dùng

Bước 4: Kiểm tra kết quá

Các bạn thử truy cập vào đường dẫn đã đặt mật khẩu

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 638
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0