Hướng dẫn đổi email của admin trong Directadmin

Article ID: 760
Cập nhật gần nhất: 30 Th08, 2021

Mặc định VPS Directadmin sẽ có email để gửi/nhận thông báo hoặc xác thực SSL, bạn có thể tiến hành thay đổi lại email này theo ý mình, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn đổi email của admin trong Directadmin

Bước 1: Truy cập vào Directadmin

Đầu tiên, bạn truy cập vào Directadmin bằng tài khoản admin, chọn đến Show All Users trong giao diện chính.

Bước 2: Thay đổi email

Tiếp theo, bạn chọn vào user admin và chọn tiếp đến admin's User Data

- Tại giao diện cài đặt, bạn tìm đến dòng E-Mail và thay thế email mới mình cần thay đổi, sau đó nhấn Save E-Mail để hoàn tất.

Chúc bạn thành công.

Article ID: 760
Cập nhật gần nhất: 30 Th08, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0