Hướng dẫn bật One-Click login phpMyAdmin database trên DirectAdmin

Article ID: 766
Cập nhật gần nhất: 06 Th09, 2021

Đối với Directadmin khi bạn muốn truy cập vào database bằng phpMyAdmin thì các bạn phải nhập thông tin username và password database. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn bật tính năng One-Click login phpMyAdmin database trên DirectAdmin, các bạn sẽ không cần phải đăng nhập bằng username và password nữa mà chỉ cần click trên giao diện DirectAdmin là sẽ vào được phpMyAdmin.

Hướng dẫn bật One-Click login phpMyAdmin database trên DirectAdmin

Bước 1: Đăng nhập SSH vào VPS / Server

Để cài đặt bạn đăng nhập SSH vào vps / server với quyền root.

Bước 2: Cài đặt One-Click login phpMyAdmin

Các bạn chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:

cd /usr/local/directadmin/
./directadmin set one_click_pma_login 1
service directadmin restart
cd custombuild
./build update
./build phpmyadmin

Trên đây là các bước để kích hoạt tính năng One-Click login to phpMyAdmin Directadmin.

Chúc bạn thành công!

Article ID: 766
Cập nhật gần nhất: 06 Th09, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0