Hướng dẫn đổi port login trang directadmin

Article ID: 771
Cập nhật gần nhất: 13 Th09, 2021

Bạn không muốn sử dụng port mặc định của Directadmin vì nó quá quen thuộc, dễ bị tấn công? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn đổi port login trang directadmin

Bước 1: Mở port cần thay đổi

Đầu tiên, bạn truy cập vào trang quản trị DirectAdmin bằng tài khoản admin, chọn đến ConfigServer Security & Firewall, sau đó chọn tiếp Firewall Configuration

- Tại đây, bạn thêm hoặc thay thế port mới của mình, ví dụ trong bài viết sẽ mở port 8888

- Sau khi thêm, bạn chọn Save ở dưới cùng trang và restart lại CSF.

Bước 2: Cấu hình port login

- Bạn cần SSH vào VPS với quyền root và sửa lại file:

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

- Tại đây, tìm đến port và đổi lại thành port bạn muốn

- Tiếp theo, bạn sửa tiếp file:

/var/www/html/redirect.php

Cuối cùng, bạn restart directadmin để hoàn tất, chúc bạn thành công.

service directadmin restart

Article ID: 771
Cập nhật gần nhất: 13 Th09, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0