Hướng dẫn đổi tên username trên VPS Directadmin

Article ID: 826
Cập nhật gần nhất: 08 Th11, 2021

Việc đổi tên username trên VPS Directadmin chỉ đơn giản với một vài thao tác, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn đổi tên username trên VPS Directadmin

Bước 1: Truy cập tới VPS hoặc máy chủ Directadmin của bạn

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn SSH tới VPS tại ĐÂY

Bước 2: Cấu hình đổi tên username

Để đổi tên username, bạn sử dụng 2 lệnh dưới đây:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./change_username.sh usernameold usernamenew

Trong đó:

usernameold là tên username cũ bạn sử dụng, usernamenew là tên username mới, sau đó bạn chờ hệ thống phân quyền lại username và database để hoàn tất, chúc bạn thành công.

Article ID: 826
Cập nhật gần nhất: 08 Th11, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0