Hướng dẫn cài đặt ZeroSSL thay thế Let’s Encrypt trên Directadmin

Article ID: 844
Cập nhật gần nhất: 29 Th11, 2021

VPS cài DirectAdmin sẽ cho phép sử dụng Let’s Encrypt để cài đặt SSL cho website, tuy nhiên bạn có thể thay thế bằng ZeroSSL để tránh gặp tình trạng lỗi chứng chỉ trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành cũ không thể truy cập được.

Hướng dẫn cài đặt ZeroSSL thay thế Let’s Encrypt trên Directadmin

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn SSH tới VPS tại ĐÂY

Bước 2: Thiết lập ZeroSSL trên Directadmin

Bạn thao tác theo các lệnh dưới đây để tiến hành cài đặt:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build lego
./build letsencrypt
touch /root/.zerossl

Sau khi cài đặt xong, bạn tiến hành cài đặt SSL cho website theo lệnh:

/usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh request_single hostvn.net

thay hostvn.net bằng tên miền của bạn, nếu thành công sẽ có thông báo Certificate for domain has been created successfully!

Bước 3: Thiết lập ZeroSSL trên trang quản lý Directadmin

- Truy cập vào trang quản lý trên Directadmin, tìm đến SSL Certificates để tiến hành cài đặt SSL cho website.

- Tiếp theo, chọn đến Free & automatic certificate from Let's Encrypt và save để bắt đầu xác thực chứng chỉ.

- Hoàn tất, bạn có thể truy cập vào website của mình và kiểm tra xem đã nhận chứng chỉ ZeroSSL hay chưa, chúc bạn thành công.

Article ID: 844
Cập nhật gần nhất: 29 Th11, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0