Hướng dẫn Disable IP check for sessions trên DirectAdmin

Article ID: 543
Cập nhật gần nhất: 19 Th06, 2020

Mặc định thì Directadmin sẽ kiểm tra IP của bạn để thiết lập 1 session làm việc. Nếu như mạng bạn sử dụng là IP động hoặc IP thay đổi liên tục ví dụ như mạng 4G hay những mạng sử dụng Load Balance  sử dụng nhiều đường truyền mạng thì sẽ bị logout khi reload hoặc thao tác trên Directadmin. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn bạn tắt chức năng này tuy nhiên không khuyến khích tắt vì bật sẽ làm tăng tính bảo mật của server.

Để tắt chức năng này đầu tiên bạn đăng nhập SSH vào server và mở file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf bằng lệnh sau:

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Ấn tiếp phím i để sửa file. Sửa dòng disable_ip_check=0 thành disable_ip_check=1 nếu chưa có các bạn có thể thêm dòng này vào.

Sau đó lưu file lại bằng cách ấn Shift : và gõ wq

Cuối cùng restart lại Directadmin để cập nhật

service directadmin restart

Article ID: 543
Cập nhật gần nhất: 19 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0