Hướng dẫn dọn dẹp Email trong cPanel

Article ID: 986
Cập nhật gần nhất: 10 Th04, 2023

Đến một ngày bạn thấy dung lượng hosting bị tăng bất thường, và sau khi kiểm tra thì phát hiện được nguyên nhân do Email trong cPanel, bạn có thể dọn dẹp thông qua hướng dẫn sau.
 

Bạn vào Email Disk Usage trong cPanel, ở đây bạn sẽ thấy dung lượng hosting đang được Email sử dụng, bạn có thể dọn dẹp đi bằng cách Nhấn vào Manage , chọn Delete Permanently

Article ID: 986
Cập nhật gần nhất: 10 Th04, 2023
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0