Hướng dẫn restore dữ liệu hosting bằng JetBackup

Article ID: 1000
Cập nhật gần nhất: 16 Th11, 2023

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ JetBackup để restore dữ liệu hosting khi cần.

Trước tiên, bạn đăng nhập vào hosting sau đó tìm đến công cụ JetBackup 5 và click vào đó.

1. Restore file hoặc thư mục bất kỳ trong hosting.

Bạn truy cập vào mục Restore & Download, sau đó chọn mục Home Directory.

Chọn thời gian bạn muốn restore dữ liệu từ các bản backup đã có sẵn, sau đó chọn Change Files Selection để chọn file hoặc thư mục mà bạn muốn restore.

Dữ liệu các file và thư mục của backup sẽ hiển thị, bạn chọn file hoặc thư mục bạn muốn restore sau đó chọn Select Files. (Lưu ý: Trong hình chỉ là ví dụ, hãy chọn file và folder bạn cần restore)

Tiếp theo chọn Restore để bắt đầu quá trình restore các dữ liệu mà bạn đã chọn trước đó. 

2. Restore Database.

Bạn truy cập vào mục Restore & Download, sau đó chọn mục Databases.

Chọn Database mà bạn muốn restore, sau đó chọn Choose Other Backup để chọn thời điểm muốn restore. 

Sau khi đã chọn Database và thời điểm cần restore, bạn nhấn chọn Restore để quá trình restore bắt đầu. 

3. Restore toàn bộ dữ liệu hosting.

Bạn truy cập vào mục Restore & Download, sau đó chọn mục Full Account. Tiếp theo bạn chọn thời điểm muốn restore toàn bộ hosting và nhấn chọn Restore.

JetBackup sẽ hiển thị các mục mà bạn muốn restore, nhưng vì hiện tại bạn đang muốn restore toàn bộ hosting nên là bạn không cần chỉnh gì mà chỉ cần nhấn chọn Restore Selected Items và quá trình restore sẽ bắt đầu diễn ra. 

Lưu ý: Sau khi nhấn chọn Restore Selected Items bạn sẽ không thể truy cập vào được hosting trong quá trình Restore. Tuỳ vào dung lượng dữ liệu của bạn mà thời gian restore hoàn tất sẽ khác nhau nên bạn hãy kiên nhẫn chờ cho đến khi hoàn thành.

Bạn có thể theo dõi quá trình và kết quả restore tại mục Queue (trường hợp restore toàn bộ dữ liệu hosting bạn sẽ không thể theo dõi được tại mục này mà phải chờ cho tới khi quá trình restore hoàn tất).

Chúc bạn thành công.

Article ID: 1000
Cập nhật gần nhất: 16 Th11, 2023
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 0
Also listed in