Hướng dẫn gửi đi từ tài khoản alias domain trên Office 365

Article ID: 972
Cập nhật gần nhất: 05 Th12, 2022

Sau khi đã thêm các tài khoản alias domain từ trang quản trị, bạn có thể show các tài khoản đó ra để sử dụng khi gửi thư thông qua các bước dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào trình quản lý Email

Đầu tiên, bạn truy cập vào https://outlook.office365.com/ và nhấn vào biểu tượng cài đặt (Settings) ở góc phải màn hình > Chọn Xem tất cả cài đặt Outlook (View all Outlook Settings). 

Bước 2: Thêm tài khoản Alias

Tại trang Setting mở ra, bạn tìm đến Mail > Soạn thảo và trả lời > Địa chỉ cần gửi từ và kích hoạt các tài khoản alias mà bạn muốn hiển thị và sử dụng.

Sau khi thêm xong, bạn có thể kiểm tra bằng cách chọn vào gửi thư mới, chúc bạn thành công.

Article ID: 972
Cập nhật gần nhất: 05 Th12, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags
365