Hướng dẫn tạo quy tắc phân loại email Office 365

Article ID: 971
Cập nhật gần nhất: 05 Th12, 2022

Bước 1: Tạo foder người dùng mới 

Truy cập trang web Outlook, tại danh sách menu ở bên trái giao diện, bạn hãy nhấn vào Tạo thư mục mới (New Folder).

Bước 2: Cấu hình

Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt (Settings) ở góc phải màn hình > Chọn Xem tất cả cài đặt Outlook (View all Outlook Settings). 

Bạn hãy chọn Thư (Maill) > Chọn Quy tắc (Rule) > Thêm quy tắc mới (Add new rule).

Bạn hãy nhập tên quy tắc (Name your rule).

Chọn thêm điều kiện (Add a condition) bạn muốn. Ví dụ bài viết này mình chọn điều kiện Từ (From).

Tại mục Thêm hành động, tại đây bạn hãy chọn Di chuyển tới (Move to) và chọn thư mục > Nhấn vào Lưu để tạo quy tắc (Save).

Article ID: 971
Cập nhật gần nhất: 05 Th12, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0