Hướng dẫn giới hạn người gửi tới group nội bộ

Article ID: 943
Cập nhật gần nhất: 23 Th05, 2022

Bước 1: Tạo Group

Tham khảo hướng dẫn tạo group tại https://kb.hostvn.net/tao-group-gi-email-ni-b-trong-trong-phong-ban_439.html

Bài viết này sẽ sử dụng group với toàn bộ tài khoản theo tên miền, bạn có thể tạo group như ảnh dưới đây.

Bước 2: Tạo rule người gửi

Bạn tiếp tục tìm đến Cài đặt cho tên miền > Lọc nội dung > Tạo mới

Tiếp theo, chọn vào Condition (Điều kiện) và thiết lập như các ảnh dưới đây, đầu tiên là điều kiện người gửi, thêm email có quyền gửi đến bằng tài khoản mà bạn chỉ định, ví dụ kythuat@hostvn.net

Lưu ý: Comparison chọn Does not match

Tiếp theo, tạo Condition (Điều kiện) thứ 2 với nội dung địa chỉ group, ví dụ group all@hostvn.net

Cuối cùng, chọn Action (hành động) Delete, sau đó nhấn save để hoàn tất, chúc bạn thành công.

Article ID: 943
Cập nhật gần nhất: 23 Th05, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags