Hướng dẫn forward email của toàn bộ thành viên về tài khoản chung

Article ID: 925
Cập nhật gần nhất: 04 Th03, 2022

Nếu bạn cần kiểm soát toàn bộ email (gửi/nhận) của các tài khoản thành viên, hoặc muốn lưu lại chúng qua một địa chỉ khác, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:

Hướng dẫn forward toàn bộ email của tài khoản thành viên về tài khoản chung

Bước 1: Truy cập vào webmail

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào tài khoản email có quyền cao nhất, chọn đến Domain Settings và chọn Events và New để tiến hành thiết lập.

Bước 2: Cấu hình

Tại trang cấu hình mở ra, bạn có thể tiếp tục thao tác cấu hình như ảnh dưới đây. Tại mục Event Type bạn có thể chọn Message Received (tin nhắn đã nhận) hoặc Message Sent (tin nhắn gửi đi) để sao lưu, sau đó chọn vào New Action.

Chọn Action Add Recipient để thêm tài khoản người nhận, sau đó nhấn save để hoàn tất.

Lưu ý: Nếu bạn cần sao lưu lại toàn bộ email gửi/nhận, cần tạo 2 event, một event cho Message Received và một event cho Message Sent, chúc bạn thành công.

Article ID: 925
Cập nhật gần nhất: 04 Th03, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0